BE-BO

tillbaka

 

 

Typ:BE-BO

Tillverkare:Gustav Holm & Co AB,Göteborg.

Sågen producerades gemensamt av AB Bergborrmaskiner,Mölndal och Göteborgs Lättmetallgjuteri AB,Mölndal, i Sverige

(1955 slogs dessa företag samman och tog namnet AB Partners Industrier)

 

 

 

I Sveriges skogar fanns till i slutet av 1940-talet i huvudsak motorsågar av tvåmanstyp i praktisk drift.Arbetskraftsbristen efter andra världskriget gjorde att intresset ökade för motorsågar i Sverige och övriga värden. I Sverige gjordes omfattande tidsstudier med tvåmansmotorsågar.Det var svårt att erhålla lönsamhet med motorsågen, trots att man spekulerade i virkesvinst i form av möjligheten att sänka stubbhöjden med motorsåg.Intresset för dessa tvåmanssågar var relativt svagt. Dessa sågar var mycket tunga, ofta över 40 kg och betjänades av 2 personer.De sågarna ansågs av dåtiden vara dyra , tunga samt ha låg driftsäkerhet samt ej vara avpassade för nordiskt klimat.Tvåmansågarna fick därför inte någon större praktisk användning i Sverige. Fram till 1948 såldes det bara ca 500 tvåmanssågar i Sverige.De första motorsågarna av modern enmanstyp infördes i Sverige 1946-47.Det var några provexemplar av olika amerikanska märken.Året därpå provades ett flertal motorsågsmärken.Danarm Junior, (Eng), Reed-Prentice/Timberhog (USA), Beaver, Universal och Hornet (Can) provades.Av dessa 5 motorsågar var det bara Hornet som fick ett bra omdöme.1948 började fabrikaten Hornet och Jo-Bu säljas i större antal. Totalt såldes ca 600 motorsågar i Sverige 1948, av dessa var ca 50 stycken av tvåmanstyp.

Att konstruera en enmansmotorsåg med låg vikt och hög driftsäkerhet till ett rimligt pris pågick i slutet av 40-talet både i Sverige och i övriga världen. I Sverige konstruerade Gustav Holm sågen Be-Bo.

Be-Bo byggde på erfarenheter från den Canadatillverkade Hornet DJ-3500H från 1948.När Be-Bo introducerades på marknaden var den toppmodern och satte en ny standard för motorsågar och den var samtidigt den första enmans- motorsågen som producerades i Sverige.Sågen tillverkades av två västsvenska företag, AB Bergborrmaskiner , ett företag som startade sin verksamhet 1939 som en tillverkare av olika bergborrmaskiner samt Göteborgs Lättmetallgjuteri AB.

Be-Bo blev en stor framgång och gjorde att motorsågen blev mera allmän i svenska skogar och såldes totalt i nästan 10000 ex (antalet ej bekräftat).1951-52 började engelska,franska och tyska sågar importeras i större omfattning.1955 såldes totalt ca 15000 motorsågar i Sverige.1957 var siffran över 25000.Denna kraftiga ökning berodde på en snabbt ökande svensk sågproduktion samt även ökad import.Med tiden blev Be-Bo’n alltmer föråldrad och slutade därför att tillverkas 1955.Det lyckade samarbetet med Be-Bo’n mellan AB Bergborrmaskiner och Göteborgs Lättmetallgjuteri AB gjorde att företagen slogs ihop.Det nya företagets namn AB Partner Industrier föreslogs av de anställda vid en namntävling, ett namn som syftade på det lyckade samarbetet med sågarna.Namnet på efterföljaren som introducerades 1955 blev Partner C6 och därmed den första Partnersågen.Be-Bo kan dock sägas vara de nyare Partnersågarnas anfader.

Sedan 1978 ingår Partner som en del i Husqvarna-koncernen.

tillbaka upp

 

Innehållsförteckning

Instruktionsbok

Officiell test