Tillbaka

Como Comet B

 

 

 

Typ: Como Comet B
Tillverkare: Como, Mats & Tore Bjerke, Stockholm, Sverige

Cylinderdiam.: 38 mm
Slaglängd: 40 mm
Slagvolym: 48 cc
Effekt: 3 hk
Varvtal vid maxeffekt: 4000 rpm
Tändsystem typ: semi-diesel med tändrör
Svärd: 18”
Lämplig svärdlängd: 12”-22”
Kedja: reduktionsväxeldriven
Utväxling: 1:3
Koppling: centrifugal
Smörjning: manuell
Bränsletank: 1,3 l
Oljetank: 0,1 l
Vikt: 9 kg med 18” svärd och kedja
Tillverkad: 1950-1953

Norska gruvingenjören Rasmus Wiig konstruerade 1949 en dieseldriven motorsåg med namnet Comet. Sågen som vägde 8,5 kg var extremt lätt jämfört med andra samtida sågar.
Motorn var av semidieseltyp med tändrör och gick att köra på valfritt oljeblandad bensin, diesel och fotogen. Comet gick enligt uppgift bäst och var starkast på bensin. Comet rök ganska mycket på diesel och röken var inte trevlig att inandas. Vid start värmdes tändröret upp med en inbyggd propangasbrännare. Efter 20 sek förvärmning var sågen klar för start. Främre handtagsbygeln fungerade som gasbehållare och den rymde gas för 100-150 starter dvs. flera veckors behov. Med varje såg medföljde också en 1-liters reservflaska, rymmande ytterligare ca 1500 -2000 starter.
I Sverige började AB Como, Mats & Tore Bjerke licenstillverka (semi)-dieselsågar 1950. Den svensktillverkade modellen kallades Comet B demonstrerades för första gången i Sverige i dec 1950. De första 100 Comet började säljas till kund i feb 1951.
Sågarna var av modell Comet B som demonstrerades för första gången i Sverige i dec 1950. Vid demonstrationer visades ofta hur Comet startade även efter att ha doppats helt i vatten.
Comet B tillverkades 1950-1953. Tillverkaren hade höga förhoppningar på Comet. Fördelar som nämndes var t.ex. låg vikt, lågt inköpspris, lättstartad i sträng kyla och förväntat hög driftsäkerhet genom enkel konstruktion.
Cometsågen uppfyllde emellertid inte förväntningarna och omdömena var övervägande negativa. Comet ansågs ha en lägre skärhastighet än jämförbara enmanssågar.

 

Broschyr

 

Tillbaka Upp