Tillbaka

 

Crescent 06

 

 

 

 

 

 

 

Typ: Cresent 06
Tillverkare: Nymanbolagen AB, Uppsala, Sverige
Cylinderdiam.: 45 mm
Slaglängd: 44 mm
Slagvolym: 70 cc
Insug: Kolvstyrt
Effekt: 4 hk
Varvtal vid maxeffekt: 6500 rpm
Tändsystem typ: Brytare
Svärd: 15”
Lämplig svärdlängd: 12”-20”
Kedjedelning: 0,404”
Kedja: Direktdrivning
Koppling: Centrifugal
Smörjning: Automatisk
Kedjehastighet: 14,2 m/s
Bränsletank: 0,6 l
Oljetank: 0,3 l
Vikt: 8 kg med 15” svärd och kedja
Tillverkad: 1961-1962  

Mot slutet av 1950-talet utvecklade Nymanbolagen AB motorsågen Crescent 06. Sågen konstruerades av Ture Åkerfelt och byggde på Nymans utombordsmotorer. Crescent 06 introducerades på marknaden 1961 som den första ”superlätta” motorsågen.
  Under den stora industrireformen i början av 60-talet kom Nymanbolagen AB och Husqvarna Vapenfabrik AB överens om att dela upp vilka produktområden företagen skulle satsa på. Syftet var att sänka produktionskostnaderna samt att minska konkurrensen mellan företagen. Ett komplicerat avtal som innebar omfattande förflyttningar och ändringar i företagens produktion ingicks 1 september, 1962 mellan Husqvarna Vapenfabrik och Nymanbolagen (Monark-Crescent). Avtalet innefattade också en rationalisering av försäljningsorganisationerna inom mellan företagen. I avtalet ingick en uppdelning av produkterna cyklar, mopeder, motorsågar och utombordsmotorer. Avtalet innebar att Husqvarna lade ner sin cykel och mopedtillverkning i eget märke samt att de upphörde helt med båtmotorer. Nymanbolagen upphörde med motorsågs-tillverkningen. Husqvarna fick också överta projekt Crescent 06.  
  Ulf Näslund, designer på Husqvarna, blev den första designchefen för motorsågssidan på Husqvarna. Han fick i uppdrag att slutföra projekt Crescent 06. Efter vissa detaljförbättringar resulterade detta i den första Husqvarna sågen modell 70.
  Sågen producerades i flera versioner 70, F 70 samt E 70. Avtalet 1962 mellan Husqvarna Vapenfabriks AB och Nymanbolagen AB inbar att Nymanbolagen fick rätt att tillverkade ett antal gul och svartmålade Crescent 06 kopior åt Partner. Denna såg såldes med namnet Partner TS och enbart på export.

 

 

Manual

 

Tillbaka Upp