tillbaka  


 

 

 Trädfällningsapparat Fagersta.

 

 

 

 

 

Bild: Tidskriften Skogen 1922

 

 

I Sverige gjordes vid 1900-talets början flera försök att underlätta det manuella skogsarbetet. Flera olika hjälpapparater till dåtidens avverkningsredskap konstruerades. Några hjälp-apparater kom längre än till försöksstadiet samt patentsöktes och såldes därefter i varierande antal.

Ingenjör Hjalmar Per Håkansson, Fagersta, Sverige, konstruerade en träfällningsapparat. Fagersta Bruks AB började 1922 tillverkade konstruktionen med märkesnamnet Trädfällningsapparat ”Fagersta”.

Apparaten är bara användbar vid fällning och ej vid kapning. Apparaten består av en ram av stålrör. På ramen sitter ett sågblad som påverkas genom att röra en hävarm upp och ned. Totala höjden är ca 90 cm samt längden, såg och handspak inberäknade ca 140 cm. Apparaten vägde 10 kg och transporterades enkel av en person enligt samtida källor. Priset var 50 kr 1922.

 

Professor Gustaf Lundberg skriver i skogshögskolans rapport daterad april 1922 för första gången om Fagersta trädfällningsapparat. Vid en provsågning mot en lös trädklamp fungerade inte apparaten på ett bra sätt. Bristande fastsättning mot trädklampen orsakade problem vid användandet. Lundberg är i rapporten tveksam till konstruktionen. Lundberg tycker att den påminner om mannen som sågar av grenen han själv sitter på. Vid en förnyad provsågning i praktiskt bruk är Gustaf Lundberg mer positiv. Apparaten fungerar nu vid demonstrationen ”fullt tillfredsställande”.

 

I praktiskt bruk fungerade enligt samtida användare Fagersta trädfällningsapparat på ett bra sätt. Professor Gustaf Lundberg, skogshögskolan, deltar senare i ett prov i närheten av Fagersta i Västmanland. Lundberg beskriver i Tidskriften Skogen 1922 om denna provning av trädfällningsapparaten Fagersta. Gustaf Lundberg beskriver i artikeln ingående konstruktionen och arbetssättet. Gustaf Lundberg skriver att apparaten fastsätts på trädet på mindre än 1 minut.

 

 

 

                                                                                              Bild: Tidskriften Skogen 1922

 

Av bilden nedan framgår att sågningsarbetet sker något fortare än vid vanlig handsågning.

 

 

                                                                                            Bild: Tidskriften Skogen 1922

 

Gustaf Lundberg skriver som sammanfattning att Fagersta trädfällningsapparat är ändamålsenlig och av enkel konstruktion och att apparaten befrämjar låga stubbar. Apparaten kräver inte heller någon större vana för arbetet. I ett sammanfattande omdöme står ” Särskilt för mera koncentrerade avverkningar, där arbetarna med fördel ändock ofta använda skilda sågtyper för kapnings- och fällningsarbetet, bör apparaten vara värdefull”.

 

Fagersta trädfällningsapparat provades och såldes också i Norge.

 

Fagersta trädfällningsapparat kom inte till någon större praktisk användning. I vilken omfattning Fagersta trädfällningsapparat tillverkades framgår inte av någon hittad källa.

 

 

Käll- och litteraturförteckning:

 

US Patent Office, Patent No 502, December 07 1837

Franklin Journal, October and November, 1838

Mechanics’ Magazine, No 811, Saturday February 23 1839

Obbarius, G.I., Lärobok i skogsvetenskapen, 1845, s. 1-336

Af Ström, I. AD., Handbok för skogshushållare, 1846, s. 1-302

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademien, Handlingar Rörande Landtbruket Och Dess Binäringar, Elfte Delen, 1851, s. 77-79

Segerdahl, G., Lärokurs uti skogshushållningen, 1852, s. 1-230

Obbarius, G.I., Enkla regler för skogsskötsel, 1857, s. 1-108

Illustreret Nyhedsblad, nr. 8 1862, s. 35

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Om skogarne och skogsväsendet. 1865, s. 1-218

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Iaktagelser rörande skogsväsendet, 1868, s.1-219

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Skogsteknologi, 1874, s. 1-280

Wallmo, Uno, Rationell skogsavverkning, 1897, s. 1-288

Sylvan, Sam., Om skogsbruk, 1903, s. 1-75

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 34491, 1911

Patentmyndigheten i Finland, Patent No. 6529, 1916

Hudiksvalls-Posten 28/11-1916, Notis om trädfällningsmaskin

Lundberg, Gustaf, Trädfällningsmaskinen Sector Tidskriften Skogen, årg. 3 (1916),

s. 323-325

Adensköld, K.F., Statens Maskin- och Redskpsprofningsanstalt, Meddelande nr. 51: Serieprofning af sågar för skogsafverkning, 1917

Kungl. Patent och Registreringsverket, Patent No. 43894, 1917

Mellström, Gösta, Skogsarbetarnas levnads och arbetsförhållanden, Tidskriften Skogen

årg. 4 (1917), s. 95-101

Greete, Erik, Hamiltons maskin för fällning och sönderdelning av träd, Tidskriften Skogen,

årg. 5 (1918), s. 305-307

Lagerberg, Torsten, Kort handledning i skogshushållning, 1918, s. 240-245

Lundberg, Gustav, Hjälpsågningsapparaten Jerker, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 60-62

Lundberg, Gustaf, Motorsågen ”Gerber”, Tidskriften Skogen, årg. 6 (1919),

s. 276-281

Kungl. Patent och registreringsverket, Patent No 45324, 1919

GB Patent, No 136753, 1919

Greete, Erik, Sågkamraten, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 142-145

Magnell, Axel, Hjälpsågningsapparaten ”Jerker”, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 93 

Field, William H., Field's wood working machinery reference book, 1920

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62217, 1920

Ekman, W, Handbok i skogsteknologi, 1922, s. 221-230

Lundberg, Gustaf, Fagersta trädfällningsapparat, Tidskriften Skogen, årg. 9 (1922), s. 176-181

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62136, 1923

Lundberg, Gustaf, Motorsågen Arbor, Tidskriften Skogen, årg. 10 (1923), s. 331-334

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62649, 1924

Gerlinghoff, A, Die Sector Baumfällmaschine Modell 1924, Forstarchiv 1925, s. 54

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 65398, 1925

Andersson, Gunnar, Sveriges allmänna skogar, 1926, s. 1-268

Lundberg, Gustaf, Sandvikens Trädfällningsapparat Kompis, Tidskriften Skogen, Årg. 13 (1926), s. 156-162

Tropenpflanzer, Die Baumfällmaschine Sektor, bd 29 (1926), s. 23

Greete, Erik, Nya redskap och andra förbättringar vid skogsavverkning, Tidskriften Skogen, årg. 14 (1927), s. 57-61

Greete, Erik och Grinndal, TH., Anvisningar i skogsbruk, 1928, s. 137-140

Petrini, Sven, Skogens avverkning och utdrivning ur Sveriges Skogar Wahlgren A. samt Schotte G., 1928, s. 786-822

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 70233, 1929

Tidskriften Skogen, Nyheter på motorsågsområdet, årg 17 (1930), s. 573-574

Streyffert, Thorsten, Sveriges Skogar och Skogsindustrier, 1931, s. 1-240

Monroy, v., Hauptpryfung von Motorsägen, Heft 4, 1932

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 84285, 1934

Pablo, Motordrivna fällningssågar, Tidskriften Skogen, årg. 27 (1940), s. 385-386

Hallander, Åke, Svensk skog och bondeskogsbruk ur Lantbrukstekniska kalendern, 1942,

s. 241-255

Petro, Motorsågen: förtjänt av ökad uppmärksamhet, Tidskriften Skogen, årg. 30 (1943), s.

232-233

Johansson, F., Anvisningar I Skogsbruk, 1943, s. 153-177

Studier i Skogsbrukets Arbetslära, 1943

Tidskriften Skogen, Också en fällningssåg, årg. 31 (1944), s. 165

Nenzell, G., Några resultat från tidsstudier av gagnvirkeshuggning, S.D.A meddelande nr. 22, 1946

Tidskriften Skogen, Demonstration av motorsågar, årg. 33 (1946), s. 115

Studieselskapet För Norsk Industri, Meddelande No. 5, 1947

Arbetsfysiologiska Undersökningen (AFU), Studier över tungt kroppsarbete.Arbetsfysiologiska och arbetstekniska undersökningar vid skogsavverkning, 1948

Carpelan, Greger, Motorsågar och deras användning i svenskt skogsbruk, Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift, 1948, s. 227-290

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 5, 1948

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 32, 1948

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 33, 1948

Elofson, Anders, Nya Lantmannens Bok, 1949, s. 1706-1709

Föyn, Per, Motorsågens ekonomi, Tidskriften Skogen, årg. 36 (1949), s. 270-271

Hallström, G., Enmansmotorsågens lönsamhet, Tidskriften Skogen årg. 37 (1950), s. 117

S-g., Äntligen en svensk motorsåg, Tidskriften Skogen, årg. 37 (1950), s. 222

Carpelan, Greger, Enmansmotorsågens lönsamhet, Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift, 1953, s. 499-577

JO-BU Mekaniske Verksted, Vegledning i bruk og vedlikehold av JO-BU Junior, 1953

Parling, Nils, Motorsågen (skönlitteratur), 1953, s. 1-255

Hjort, R.,  Anvisningar i skogsbruk, 1954, s. 190-197

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.), Aktuell Information, nr. 90, 1955

Ilon, Bengt, Världens enda Dieselmotorsåg, Tidskriften Skogen, årg. 42 (1955), s. 14

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 97, 1956

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.), Aktuell Information, nr. 106, 1956

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1255, 1956

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1258, 1956

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1259, 1956

Sundberg, Ulf, Virkets utdrivning, ur Svensk skog och skogsindustri Strindlund Gert, 1956, s. 165-179

Cederberg, Ned och Lindberg, Bo, Några råd till motorsågare, 1957, s. 1-16

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1957, s. 293-296

Provade motorsågar, Tidskriften Skogen, årg. 44 (1957), s. 152

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1304, 1957

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1307, 1957

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1311, 1957

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1958, s. 315-318

Manual BE-BO

Manual Crescent 06

Manual Husqvarna 70

Manual Husqvarna MS 90

Manual Jonsereds Raket XF

Manual samt försäljningsbroschyr Partner C6

Manual Partner R 11

Dolmar Machinen-Fabrik G.m.b.H., Bedeinungsanweisung Dolmar Type CL, 1959

Lundgren, Rune, Motorsågen, 1959, s. 3-8

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1959, s. 283-287

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1960, s. 269-273

C:son Leijonhufvud, Axel, Virkets utdrivning ur Skogen och skogsbruket Lindh Eric A,Stålfelt Folke samt Wennmark Torsten, 1961, s. 228-231

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1961, s. 278-281

Ilon, Bengt, Från stenyxa till Husqvarna motorsåg, i Fällt och aktuellt med Husqvarna motorsåg i skogen, M 95156-6,7-61, s. 4-7

Lidberg, Bo och Bure’nius, Åke, Motorsågning, 1961, s. 5-8

Granlund, Torsten och Quennerstedt, Hans, Skogsbruk, 1962, s. 148-160

Sveriges Skogsvårdsförbund, Anvisningar i skogsbruk, 1966, s. 139-146

Embertse´n, Sven, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965, Studia Foresalia Suecia nr 134, 1976, s. 49-51

Lohberg, Rolf, Geschichte der Waldarbeit, 1976, s. 66-75

Glantz, Dane, Teknos motorsågar, 1978, s. 10-11

Härkönen, Pekka, Motorsågning, 1978, s. 1-68

Vevstad, Andreas, Motorsaga-fra tömmerfellningsmaskin till håndredskap, i Årsbok för

Norsk Skogsbruksmuseum 9 (1978-1981), s. 9-124

Agrell, Gunnar, Lantmannen, 1979, s. 108

Gaunitz, Sven, Struktur, strategi och resurser, i Utterström, Gustaf, SCA 50 år Studier kring ett storföretag och dess föregångare, 1979, s. 143-217

Strömberg, Roland, Motorsågen, 1979, s. 13-16

Andersson, Stig, Visionära möjligheter och verkliga problem inom skogstekniken, SST, No 1 1986, s. 17-25

Wallin, Bo, Rikare Skog, 1990, s. 1-133

Heinke, Ulf, Motorsågens utveckling, Polhem, årg. 9 (1991), s. 27-60

Hjelm, Jonny, Skogsarbetarna och motorsågen, 1991, s. 71-73

Kyhne, Jochen, Redskap och maskiner, 1991, s. 7-29

Parling, Nils, Skogsarbetaren (skönlitteratur), 1991, s. 1-152

Perlinge, Anders, Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år, 1992, s. 1- 119 

Hjelm, Jonny, Forest work and mechanization-changes in Sweden and Canada during the post-war period, Polhem, årg. 12 (1994/3), s. 260-288

Skogsstyrelsen, Motorsågning, 1994, s. 21-37

Wallenius, Rudolf, Motorsågen kom och försvann, 1994

Drushka, Ken och Konttinen, Hannu, Tracks in the Forest, 1997, s. 52

Sundberg, Carl-Gustaf, Bergslaget och Skogen, 1997

Löffler, H., Hamberger, J., Warkotsch, W., Wie in Bayern das Holz aus dem Wald

kam. Holzernte, Walderschließung und Holztransport einst und jetzt. In: Bleymüller, H.,

Gundermann, E., Beck, R. (Hrsg.): 250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. – Rückblicke,

Einblicke, Ausblicke. Mitteilungen aus der Bayer. Staatsforstverwaltung, 2002, Heft 51, Bd. 2, s. 335 - 368

Sveaskog Virke Norr, Skog & Trä i Norr, nr. 3 2003, s, 13

Andersson, Stig, Skogsteknik förr och nu, i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2004,

s. 102-116

Ericsson, Henry, Män med visioner, 2005, s. 29-41

Lee, David, Chainsaws: a history, 2006, s. 22-25, 35-36, 209

Enander, Karl-Göran, Ekologi, skog och miljö, 2007, s. 76-215

Fleischer, Manfred, Die Geschichte der Motorsäge, 2007, s. 21-49

Darphin, Jean-Paul, Nymans Verkstäder, 2008, s. 147-149

 

 

 

 

Webbsidor:

 

Die Geschichte der Motorsäge.
http://www.waldwissen.net/themen/wald_gesellschaft/forstgeschichte/wsl_geschichte_motorsaege_DE

 

Gårdskulla Gårdsmuseum,Sjundeå, Finland

http://www.gardskulla.fi/

 

Lusto, Finlands skogsmuseum

http://www.lusto.fi

 

 


 

Tillbaka upp