Tillbaka

 

Farman motorsåg och röjsåg.

 

Direktör Åke Reinius, som hade stor erfarenhet av import till Sverige, fick i slutet av 1957 kontakt med en tillverkare av motorsågar och röjsågar. Enligt en källa var det en såg-tillverkare i Kanada, en annan källa säger att sågarna importerades via Kanada. Oavsett vilken uppgift som är korrekt såg Reinius en ny lönsam produkt att importera Han var en duktig entreprenör och fick generalagenturen för Sverige.
Reinius köpte för sågimporten det mindre bolaget Scan-Sellers i Hälsingborg AB. Företaget döpte han om till Farman Co AB, se nedan. Aktiebolaget Farman Co AB, med entreprenören Reinius som ny VD, började marknadsföra 2 typer av toppmoderna motorsågar samt en typ av röjåg hösten 1958 i Sverige. Bolaget gjorde en stor satsning och visade upp sågarna och röjsågen på St: Eriksmässan i Stockholm 30/8-14/9 1958.
Farman motorsågarna såldes i två olika modeller. Det var de direktdrivna Farman F 75 på 75 cc och effekten 3,0 hk och den kraftigare likaså direktdrivna Farman F 93 på 93 cc och 5,5 hk. Båda var utrustade med sådana finesser som membranförgasare, automatisk kedjesörjning och skoveltandad sågkedja. Vikten med 18 ” svärd var 8,0 kg resp. 9,0 kg med fyllda tankar. Priset var ~ 1300 kr för båda sågarna.
Ett röjsågsaggregat, Farman R 75, avsedd för motorsågen F 75, marknadsfördes också. Röjsågsaggregatet såldes både med och utan drivkälla. Tanken var att kunden snabbt kunde konvertera motorsågen till en röjsåg. Röjsågsaggregatet komplett med motor kallades R 75. Röjsågen, som vägde 8,0 kg komplett med motor, fanns alternativt också som markberedare och gräsklippare.
Bolaget ändra delvis produktsortimentet inför hösten 1959 och marknadsförde då endast motorsågen F 75 och röjsågen R 75 samt röjsågsstillsatsen.
Därefter upphörde, enligt författaren, all marknadsföring av Farman motor- och röjsågar.
Firman Co AB, som sålde många olika produkter förutom motorsågarna, hade agenturen för förgasartillsatsen Olgis för tvåtaktsmotorer på t.ex. mopeder och mc. Detta var en revolutionerande uppfinning som påstås medföra 20-30 % bränslebesparing och samtidigt ökad motoreffekt av 10-18 %. En bild på förgasartillsatsen Olgis syns nedan.

 


 

Bild: Olgis förgasartillsats, foto Lars Rivert, Stockholm.

 

 

Åke Reinius bakgrund.

Åke Evald Reinius född i Jönköping 1908-05-12 medan familjen var skriven i Skeppsholmen, Stockholm både före, vid och efter detta datum. Åke Reinius tog studentexamen i Stockholm 1927 och sjöofficerutbildning 1930. Han slutade som kapten 2:a graden i reserven 1949. Åke var en mycket driftig person. Han var en entreprenör och duktig affärsman. Åke Reinius gjorde tidigt affärer med många olika varor och tjänster, även samtidigt med sjöofficersperioden. Han importerade olika varor från utlandet och då speciellt Tyskland.Ett exempel från Åke Reinius affärer är att han köpte ett stort rött granitblock av ett svenskt stenbrott. Granitblocket skulle säljas till Tyskland och bli ett monument för Tysklands krigsinsatser i andra världskriget. Nu gick det inget vidare för Tyskland i kriget och köparen fullföljde inte affären. Åke Reinius lyckades då sälja granitblocket till Sovjet.Han hade enligt uppgift ingen utbildning och erfarenhet av (små) motorer/motorsågar. Enligt samma källa hade han inget intresse och erfarenhet av praktiskt konstruktionsarbete.

 

 

Åke Reinius företag.

Det är ibland svårt att, anser författaren, följa Åkes egna företag och anställningar. Åke, som var en bra säljare för sina idéer, hade flera olika finansiärer vid sitt företagande. Han startade och drev 4 olika aktiebolag under 50 och 60-talet. Två eller tre av företagen var enligt bolagsbeskrivningar rena importföretag. Ett företag hade svenska agenturen för en engelsk radiotillverkare.
Bolaget 556051-0900 registrerades den 18 september 1947 i namnet Aktiebolaget Ylle-Modeller. Styrelsen utgjordes av Eric Gunnar Rivert, Ingrid Anna Envall och Birgit Anna Maria Backlund, Stockholm. Den 30 december 1963 antogs ny bolagsordning där namnet ändrades till Å. Reinius & Co Aktiebolag. Bolagets verksamhet var att idka export och import inom byggnadsbranschen samt mekaniska, kemiska och livsmedelsbranschen, köp och försäljning av fast egendom samt fastighetsförvaltning. Sätet var Stockholm och adressen Regeringsgatan 56. Styrelsen utgjordes av Åke Reinius. Den 15 januari 1965 ändrades namnet till Åke Reinius Aktiebolag. Verksamheten var densamma som tidigare och både sätet och styrelsen densamma som tidigare. Den 1 september 1977 avfördes bolaget ut aktiebolagsregistret då man inte beslöt att höja aktiekapitalet till den nya gränsen 50 000 kr.
Den 12 januari 1948 registrerades den juridiska personen 556051-5545 i namnet Aktiebolaget Elweha. Den 28 september 1955 ändrades bolagsordningen och namnet blev Å. Reinius Co Nya Aktiebolag. Bolaget ska bedriva agentur och handelsrörelse. Styrelsen bestod av Åke Evald G:son Reinius med Börje Gustaf Jonsson till suppleant. Postadressen för bolaget var Regeringsgatan Stockholm. Den 3 februari 1956 ändrades namnet till Å. Reinius Co Aktiebolag. Den 4 juli 1963 ändrades namnet till Ohlevi Aktiebolag. Bolagets adress Regeringsgatan i Stockholm och styrelsen var Åke Evald G:son Reinius. Den 15 augusti 1963 registrerades likvidation på bolaget. Den 30 november 1964 försattes bolaget i konkurs.
Tredje företaget: Åke Reinius AB, 556051-9950m är troligen avslutat innan 1960. Inga uppgifter har hittats om detta företag.
Det fjärde aktiebolaget, det som skulle bli Farman Co AB 556053-0429, registrerades ursprungligen 5 april, 1949 med namnet Scan-Sellers i Hälsingborg AB Företaget, med adress Storgatan 24 i Helsingborg, skall enligt bolagshandlingar tillverka och försälja skönhetsmedel, hygieniska preparat och liknande varor. Bolagsstyrelsen bestod av två personer skrivna i Stockolm, egendomligt nog. Företaget bytte namn 3 mars, 1958 till Farman Co AB. Bolaget skulle då enligt bolaghandlingar tillverka och försälja explosionsmotorer och delar därtill. I den helt nya bolagsstyrelsen ingick syskonen fru Birger Backlund och disponent Erik Rivert förutom direktören Åke Reinius som också var företagets VD. Företaget var liksom Reimers andra bolag hemmahörande i Stockholm på Regeringsgatan 56. Namnet ändrades igen 21 november, 1962 till Aleterm-Verken AB. Verksamheten på det nya företaget, som också var hemmahörande på Regeringsgatan 56 i Stockholm, var att tillverka fönster-, fönsterdörrs- och fasadelement. Styrelsen bestod av Åke Reinius och byggnadsingenjören Lennart Nettelberg.
Någon bild på Farmansågarna har inte hittats vid utförd källforskning. Antalet Farmansågar som såldes har inte hittats i någon säker källa.

PS. Om det finns någon som vet mer om Farnansågarna än det jag skriver ovan, vore jag mycket tacksam om ni kontaktar mig så att den informationen tillförs texten ovan.

 

 

 

Tillbaka Upp