Tillbaka

 

Slipstenen

 

Jag minns mycket väl vår gamla slipsten som vi hade hemma i mitt barndomshem. När jag var riktigt liten minns jag att jag storögt stod och betraktade när min farfar slipade liarna på sommaren när vi hade slåtter hemma. Han var då den som skulle se till att liarna var vassa när "slåtterkarlarna" som oftast var mina mor- och farbröder samt min far, slog dikesrenarna med liar. Då stod den gamla slipstenen ( som bilden nedan) i uthuset vid vår ladugård. När jag blev äldre minns jag att det införskaffades en ny, större slipsten som även hade en motor som drev stenen, den hade min pappa nere i källaren i sin "snickarverkstad". Talesättet "vet hur en slipsten ska dras" har nog sanningen i sig om hur det var förr i tiden när folket använde handvevade slipstenar, det var säkert en konst att slipa sina handverktyg på dessa slipstenar, och är väl än idag, för dem som använder sig av den "gamla metoden".

 

 

 

Slipsten är en anordning för skärpning av eggverktyg. Den består oftast av en roterande sten. Det finns två huvudtyper av slipstenar. En snabbgående konststen med relativt liten diameter som används torr och en långsamgående natursandsten eller aluminiumoxidsten med större diameter som används med vatten. Den snabbgående stenen ger hög avverkning med risk för överhettning om inte eggen kyls regelbundet samt en viss konkavhet i slipfasen. Den långsamgående stenen avverkar långsammare men kyler eggen hela tiden och ger obetydlig konkavhet i slipfasen. Naturslipstenar tas ur sandstensbrott. Gotland och Orsa i Dalarna har levererat flertalet av landets slipstenar genom åren. Konstslipstenar tillverkas av smärgel, aluminiumoxid eller andra hårda mineral. Slipning görs för att återställa eggens vinkel och därmed skärpan efter slitage och upprepade bryningar eller för att åstadkomma en ny eggvinkel. Efter slipning behandlas verktyget med bryne och strigel. Slipningen kan utföras mot eller med slipstenens rotationsriktning.

Källa: Wikipedia

 

Tillbaka Upp