Tillbaka

 

 

Gamla smörjkannor

 

 

 

Med bland "antikviteterna" finns även dessa fina gamla smörjkannor, vilka är

fullt användbara än idag. De användes ju i syfte att smörja olika föremål och var

oftast fyllda med smörjolja av olika typ.

 

 

 

 

Tillbaka Upp