Tillbaka

 

Tänk om...

 

 

Inom SF finns en speciell genre man kan kalla

"den stora konspirationen"

Temat i dessa MYSTERIE-serier är att det i vår vardag kan

inträffa saker som överskrider gränserna för det som vi

anser vara den gängse verkligheten.

Exempel på dessa serier är Twilight Zone och Outer Limits.

En serie med inriktning på UFO-myten var Dark Skies.

En annan UFO-inriktad mysterie- serie var X-files

men här blandar man in diverse övriga teman,

ett bra råd om man skulle se på dessa avsnitt var

att avnjuta sin middag

DESSFÖRINNAN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka Upp