Tillbaka

Timberjack - gående skogsmaskin

 

I mitten av 90-talet besökte jag en skogsutställning där jag bland annat fick se denna prototypen
av en "gående skogsmaskin" tillverkad av Timberjack. Den väckte mitt intresse för den var ju ett
"nytänkande" på skogssidan. Jag var sedan och såg den en kväll när den visades mitt i Jönköping
på Stora Hotellplan, där den upparbetade några träd som ställts dit. Jag minns fortfarande att
maskinen inte fungerade som det var tänkt. Maskinens nya idé med ben som transportsätt
fungerade i mitt tycke inte speciellt bra, varken på skogsmässan eller demonstrationen mitt i
Jönköping.

Broschyr

 

Tillbaka Upp