Tillbaka

 

Star Trek Next Generation.

 

 

Uppföljaren Next Generation utspelas cirka 70 år efter originalserien (sent 2300-tal om jag minns rätt) upplägget är huvudsakligen detsamma som i den första serien. Besättningen denna gång är Kapten Picard, Mr Riker* som förste-officer. Det exotiska inslaget som vetenskapsofficer denna gång är androiden Mr Data som dessutom är fartygets
andre-officer.Som maskinist denna gång Geordi La Forge som bär ett visir som synprotes. Andra rollgestalter var dr Crusher och hennes brådmogne son Wesley samt Mr Worf, Troi och chief O'Brian.

* Under de senaste årens översättning i TV har det uppstått en förvirring vad gäller gradbeteckningar.
Starfleet följer samma system som dagens US Navy där fartygschefen på större skepp (kryssare) har graden Captain vilket ju lätt försvenskas till Kapten (den som för befäl på en skuta). Som förste Styrman verkar en officer med graden Commander denne kan också vara fartygschef på ett mindre fartyg (jagare). Den som då är andre styrman ombord har graden Lt Commander men på ett mindre fartyg skulle han vara förste officer. Lägre officerare Lieutenant är befattningshavare såsom maskinist, telegrafist, vapentekniker e.t.c Nu är det så att enligt svensk nomenklatur så motsvaras Lieutenant av graden Kapten !!!
En Lt Commander motsvaras av graden ÖrlogsKapten och en Commander av graden KommendörKapten, fartygschefen Captain har sin svenska motsvarighet i Kommendör (puh)
Graden ovanför denne kallas i starfleet/US Navy för Commodore vilket alltså är en högre grad än Commander motsvarigheten till detta är allstå märkligt nog inte "Kommendör" utan en grad som numera kallas Flottiljamiral (men som för några år sedan hade beteckningen Kommendör 1: a graden).

Situationen är alltså den att Captain Picard i översättningen blir till Kommendör Picard (på bilden ovan avporträtterad såsom Locutus av Borg för övrigt) och utdelar sina utförliga order (make it so ;-) till Kaptenerna La forge & Worf

Ja nu var det glasklart med den saken, jag tycker det var bättre på TOS-tiden när Captain Kirk var Kapten Kirk rätt och slätt....

 

Tillbaka Upp