Tillbaka

Vajerkranskörning.


 

Jag visar här lite bilder hur jag använder ett vajerspel. Rätt använd fungerar en vajerkran eller som vissa kallar det vajerspel mycket bra, speciellt om den är utrustad med hydraulsvängd bom.

Först lite varningens ord.

En vajerkran kan lätt orsaka personskador och måste användas med viss försiktighet. Arbeta därför alltid lugnt och metodiskt. Att vara två personer underlättar och minskar olycksfallsrisken. Mycket är självklart t ex gå inte under hängande last och undvik zonen nära vajern så du inte får skador om vajern lossnar.
Börja först med att kontrollera spelets skick speciellt kedjor till bommen, dess infästningar, vajerns skick, vajerändans låsning samt skydd över kraftuttagsaxel och övrig drivning. Se också till att saxen är vass för att fästa bra i stocken.
Okej då är ekipaget körklart. På lastningsplatsen så ställer jag kärran så att stocken går fritt för alla hinder och vinschas upp på valfri sida av kärran.

 

 


Sätt ner stödbenen på kranen om det finns sådana.

Sätt fast saxen så nära stockändan du kan. Om du kan välja så sätt saxen i lilländan (men storändan fungerar också).

Dra in stocken till den lyfts upp och ställer sig mot kärran. Stå ALDRIG på samma sida som stocken då du drar in stocken. Finns det möjlighet att fjärrmanövrera kranen med rep/radio eller motsvarande är detta givetvis mycket säkrare än att stå vid kranen. Är det två personer som lastar och en person fäster vajern/saxen och en vid kranen så håll ALLTID ögonkontakt med varandra. Personen som fäster vajern skall då ALLTID gå bakom stocken vid indragning.

När stocken lägger sig mot lasset flyttas saxen. Här kommer erfarenheten in. Små stockar fästs i tyngdpunktsmitten. Stora stockar kan behöva trixas lite med se bilderna. Dra och snurra stocken. OBS Gå inte under stocken.

Behövs stocken flyttas på lasset så gör ett omtag med saxen. Det är här som en hydraulsvängd bom gör stor nytta.

Glöm inte ta upp stödbenen innan du flyttar ekipaget

Använd ALLTID hjälm och handskar under arbetet med kranen.

Om marken lutar eller vid avlastning kan man svänga bort bommen från kärran, se bild nedan.

Se hela tiden till att kroken och öglan är säkert fäst i vajerändan.

Lastar jag klena dimensioner, massa eller ved, så tar jag bort saxen och snarar flera stammar i ett knippa direkt med vajern.
Vajerkranen kan antingen vara monterad på traktorn eller kärran. På bilderna ovan är den som synes monterad på traktorn. Fördelen med detta är att kranen kan användas utan kärra för att t ex dra fram speciellt svårtillgängliga stockar eller i besvärlig terräng och vid andra arbetsuppgifter där kärran är ett hinder. Om lastbomen tas bort fås en luningswinch som är smidig och mindre platskrävande. Sitter kranen monterad på kärran har detta också sina fördelar t ex att det är lättare att koppla på/av skogsutrustningen för att använda traktorn till andra redskap.
Spelet på bilderna är av märket Rottne.

Tillbaka Upp