Tillbaka

 

 

Årder

 

 

Årdret drogs ofta för hand. Hade man ingen häst i hushållet fick man ”vara häst själv”. När man tänker sig åkrar som låg här vid sidan om den nuvarande tomten, och hur potatisodlingarna bearbetades för hand kan man knappt fatta att det är sant. Om vi idag skulle göra samma sak som de slet med för 70 år sedan, skulle vi gå på knäna efter fem meters försök att få plogen i jorden och göra en fåra liknande dem i dåtidens potatisland. Hur i fridens dar orkade dom? Men… vad fanns då för val? De slet ont för sin föda, men jag tror ändå att de var långt mer tillfredställda och nöjda med sig själva än vad vi någonsin kommer att bli i dagens samhälle.

Årder, kroken, var ett jordbearbetnings-redskap och var föregångaren till plogen. Ursprungligen utgjordes årdret av ett böjt trästycke försett med handtag för styrning och draget så att ”kroken” tvingades att gräva sig ned i jorden och därigenom åstadkomma en luckring samt uppdragning av rotogräs. Efter hand utvecklades årdret och utrustades med kniv, hjul och öron som på bilden ovan.

Tillbaka Upp