Tillbaka

 

Blåslampor

 

 

 

Blåslampa, eller lödlampa, en gasapparat eller en förgasningsapparat för flytande bränsle (bensin eller fotogen) för att åstadkomma en riktad värmestråle.
Lödlampan är en svensk uppfinning, patenterad 1882 av metallarbetaren C. R. Nyberg i Stockholm. Den konstruerades av Nyberg för att lösa problemet med att löda behållare för gasoljekök. Uppvärmningen gjordes tidigare över en liten träkolseld och krävde god passning. Nybergs blåslampa åstadkom en uppåtriktad, koncentrerad låga, som gav hög värme som pressades ut med övertryck. Detta övertryck åstadkoms i oljebehållaren genom inpumpning av luft och genom den värme som återstrålade på behållaren.
Det finns en olycksrisk i använda blåslampor med flytande bränsle genom att kolrester efter förbränningen under vissa omständigheter med låg vätskenivå kunde falla ned och åstadkomma en gasexplosion. Detta försökte Nyberg förhindra genom ett säkerhetsstift: ” Den av mig konstruerade blåslampan var helt av mässing. Oljehuset var gjort av 1,25 mm. mässingplåt med slaglodlödda fogar och inåtbockad botten, på vars sida en ögla var fastsatt. I denna ögla var en annan, med vidsittande koniskt stift, som gick upp genom ett hål i lampans bröst, där den var fastlödd med tenn. I vanliga fall blev aldrig trycket så stort i lampan, att säkerhetsstiftet behövde tjänstgöra genom att botten bockade ut sig. Men ....kunde det hända att trycket i lampan bli för stort: då bockar botten ur sig något och drar loss stiftet vid hålet i bröstet så mycket att det överflödiga trycket upphör. Denna mycket enkla anordning, som är mycket effektiv, om den är rätt konstruerad, är nog delvis orsaken till det goda rykte mina lampor haft på världsmarknaden"— C. R. Nyberg. Efter samma princip som blåslampan konstruerades också i Sverige fotogenkök 1891 av F.W. Lindqvist (primusköket) och en fotogenlampa med bränsle under tryck.
Källa: Wikipedia

 

Blåslampan är en populär svensk uppfinning. Den brinner med en riktad och mycket het låga och är en bra värmekälla. Carl Richard Nyberg förbättrade dåtidens farliga gasoljekök och konstruerade blåslampan i slutet av 1800-talet. Blåslampan, eller lödlampan som den också kallas, är en uppvärmningsapparat med en riktad värmestråle. Lampan kräver flytande bränsle, exempelvis fotogen. Carl Richard Nyberg (som för övrigt även försökte konstruera ett fungerade flygplan) uppfann blåslampan. I slutet av 1800-talet arbetade Carl Richard Nyberg på J. Erikssons Mekaniska Verkstad i Stockholm. Där tillverkades bland annat gasoljekök. Dessa kunde inte regleras, var känsliga för tryck och kunde bli farliga. Detta gav Nyberg idén till blåslampan. Blåslampan hade en skål som omgav ett rör som ledde till brännaren. Sprit hälldes i skålen och antändes, vilket gjorde att fotogen eller sprit i lampans behållare förgasades när de strömmade ut ur lampan. Lampan var en bra värmekälla som brann med en koncentrerad och mycket het låga. Nyberg ville även minska risken för explosioner. Därför hade blåslampan ett stift som var fastlött vid dess inåtböjda botten och en konisk spets som stack ut genom lampans lock. Om trycket i lampan blev för stort så att bottnen trycktes ner skulle stiftet dras ner och fungera som säkerhetsventil som minskade trycket. 1881 tog Carl Richard Nyberg patent på sin blåslampa som snabbt blev väldigt populär. Han började tillverka och sälja sina lampor själv. Fem år senare fick han kontakt med grosshandlaren Max Sievert som tog över försäljningen. Blåslampan blev en ännu större succé och Carl Richard Nyberg blev rik på sin uppfinning.
Källa: http://www.tekniskamuseet.se/1/1648.html

Värt ett besök är även denna hemsida som handlar om en "samlare" av blåslampor, primuskök m.m. : http://www.jaederfeldt.com/klas/FOV1-00019AFC/

 

Tillbaka Upp