Tillbaka

 

Brandsprutor- Brandsläckare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandspruta (källa Wikipedia)


Brandspruta är ett samlingsnamn oftast för en pump eller liknande som används vid släckning av bränder. Brandsprutor har därför funnits vid brandsläckning sedan den första enkla handpumpen tillverkades. Brandsprutor fanns redan i Romarriket. Brandsprutor klassades förr i tiden som lätta brandsprutor som var bärbara eller kunde göras bärbara för högst 2 man. Eller som kärrspruta där brandsprutan placerades på en kärra, ett dragfordon som kunde dragas för hand eller av hästar eller andra dragdjur. I en del fall kunde den dragna brandsprutan avställas och bäras av 4-6 man.
I slutet av 1800-talet placerades brandsprutan på ett ångdrivet eller motordrivet fordon. Motorfordonets motor kunde då även driva brandsprutan, och här fick man en beteckning som kallades automobilmotorspruta, senare bilmotorspruta, idag släckbil.


Brandsprutor kan delas in i olika kategorier
• Handspruta Där brandsprutan drivs för hand ex. handtryckspruta eller handkraftspruta.
• Ångspruta Brandsprutan drivs av vattenångan från en ångmaskin.
• Kolsyraspruta Brandsprutan drivs av trycket från kolsyran
• Motorspruta Drivs av motor som kan vara bensin, diesel, elmotor.


Handspruta
Handspruta som är en typ av tidig brandspruta kan delas in i flera olika typer eller kategorier
Handtryckspruta är en enkel handpump, som användes vid brandsläckning förr i tiden. Med handtrycksprutan sög man först vatten ur en spann eller liknande och tryckte sedan en vattenstråle mot elden. Detta gav möjligen en mer riktad vattenmängd mot en yta från ett längre avstånd, än att man kastade en hink med vatten mot elden.
De första försöken till enkla handkraftsprutor började tillverkas i Europa under 1500-talet. De krävde fler personer som med sin handkraft pumpade upp vatten till ett fast rör på brandsprutan som riktades mot elden. Jan van der Heiden från Holland, brandmästare i Amsterdam tog fram och utvecklade slangen 1672, och därmed föddes (slangsprutan) den "moderna handkraftsprutan". De första slangarna tillverkades av segelduk för att efter några år tillverkas av läder. I Sverige kopierades dessa slangsprutor av "Olof Eriksson Thelning" som fick kung Carl XI uppdrag att tillverka sprutorna för försäljning till de större svenska städerna. Han beskrev sin brandspruta i ett tryckt häfte som gavs ut 1682. Denna handkraftspruta pumpades och sköttes av 8-12 man. Efter denna typ av slangspruta påbörjade lokala smeder mindre tillverkning av egna handkraftsprutor. Från mitten av 1800-talet började en mer industriell tillverkning av handkraftsprutor runt om i landet.


Ångspruta
Ångspruta tillverkad 1896 på Ludwigsbergs verkstad i Stockholm. Ångsprutan var hästdragen. 1914 tog det enligt uppgift 15-20 minuter att få den i funktion. Den kan eldas under gång av en man stående på plattformen baktill. Användes sista gången 1926 vid en brand på Eskilstuna Stålpressnings AB.
En ångspruta är en hästdragen, ångdriven brandspruta. De första ångdrivna brandsprutorna konstruerades av svensken John Ericsson med hjälp av britten Braihtwaite 1829. I Sverige infördes ångsprutan först i Göteborg 1862. Men redan 1861 hade en svensk ångspruta tillverkats av Robertssons mekaniska verkstad i Göteborg. I Sverige startades tillverkning vid Ljusne mekaniska verkstad 1878 först kopierade man Amerikanska brandsprutor. Tillverkningen övertogs 1883 av Ludvigsbergs verkstadsaktiebolag Stockholm som kom att bli den största tillverkaren av ångsprutor i Sverige. Även en av de ledande företagen internationellt.Ångsprutan medförde stor förbättring av brandsprutans kapacitet. De ersattes så småningom med bensindrivna eller elektriska sprutor, eller sprutor baserade på kolsyra.


Kolsyraspruta
Kolsyresprutor går ut på att som drivkraft använda kolsyra vilket gav brandkåren möjlighet att genast påbörja angrepp på branden. Kolsyresprutan utgöres av ett fordon, på vilket förutom även brandredskap medförde ett vattenförråd vilket frampressades genom ett kolsyretryck. Kolsyregassprutor började att tillverkas på 1890-talet och levererades först till Österrikes och Tysklands större städer. Till Sverige levererades för Malmö stads brandväsende den första sprutan av detta slag år 1901 från firman Hampe & C:o i Hamburg. Senare tillverkades dessa sprutor även i Sverige på Billmans sprutfabrik i Stockholm.


Motorspruta
En motorspruta används ex. av räddningstjänsten vid brandsläckning där man inte har tillgång till brandpostnätet eller när brandpostnätet inte ger tillräckligt med vatten. En motorspruta kan även användas för tryckhöjning då vatten skall transporteras längre sträckor. Motorsprutor är ett samlingsnamn då pumpen drivs av en motor, kan vara bensin, diesel eller elektriska motorer. De första drevs av en fotogenmotor. Motorsprutor är ofta monterade på ett underrede med hjul och dras efter ett brandfordon.

Tillbaka Upp