Tillbaka

 

Förbandslådan

 

 

Jag blir mycket nostalgisk när jag ser på denna förbandslåda, som väl fanns i nästan varje hem på 50-60-talet. Jag minns den så väl hemma hos oss, minns lukten när man öppnade locket och hur spännande jag tyckte att det var att titta i den "utan att röra något"...

Jag vet inte (och hittar inte) mycket historia vad gäller just denna typ av förbandslåda. Möjligen fick man köpa dem via Röda korset, Kungliga arbetarskyddsstyrelsen, Riksförsäkringsanstalten eller Socialförsäkringsbolagens förening, vilka har utfärdat de instruktioner som fanns med i varje förbandslåda (se PDF fil nedan "instruktioner").

 

 

 

 

Instruktioner vid första hjälpen

 

 

Tillbaka Upp