Tillbaka

 

Krönta mått

 

"Mått-och viktkontroll av i handeln använda mätdon infördes i Sverige genom stadslagen
under medeltiden. Under förra hälften av 1600-talet började kontrollen tillämpas utanför städerna. Den blev effektiv först
efter 1735, då justeringen lades under Lantmäteristyrelsen." (Nationalencyklopedin).


Till krönare antogs väl kända män, som visat sig äga säker kännedom om hithörande författningar. Befattningen avskaffades 1878 när Sverige övergick till det nya metersystemet. Ansvaret för justeringsverksamheten flyttades då från lantmäteriet till Justeringsstyrelsen.Det visade sig ganska snart att en enda man inte klarade av att vara justerare för hela riket. Därför uppdrogs åt lantmäteriet att ta hand om frågor om justering av mått och vikt. Lantmätarna ansågs ha tillräckliga tekniska kunskaper och fanns spridda över hela landet.

 

Till sin hjälp hade justerarna en uppsättning av noga kontrollerade likare. För att visa att ett mätredskap var kontrollerat åsattes kronans märke, årtal och justerarens signatur. Härav kommer det ibland använda uttrycket "krönta mått".Den nya förordningen om mått och vikt utfärdades den 22 november 1878. Ansvaret för justeringsverksamheten flyttades därigenom från lantmäteriet till Justeringsstyrelsen som löd under Civildepartementet. Så kom lantmäteriet att skiljas från justeringsverket efter 144 år. Många lantmätare kom dock att under många år fortsätta som justerare.

 


Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum har gett ut en skrift om 100 sidor i A4-format, kallad "Justerare - en lantmätarsyssla åren 1735-1878" och som beskriver justeringsverkets "historia". Där finns avsnitt om de måttsystem som gällt och som styrt justerarnas verksamhet. Boken har även kapitel som utreder begreppen stapelstadsvikt och bergsvikt mm, tunnor, kappor och kannor, besman och pyndare, och likare mm. Där berörs även justerarnas utbildning och kunskapsprov, den utrustning som behövdes, justerarens
ansvar, tider och taxor för justering samt justering av brännvinspannor och distriktsindelningen. För Norrbottens del finns en fördjupad beskrivning av justeraredistriktens omfattning och biografier över justerarna

Boken är i A4-format och kostar 100 kr/ex (+ porto 30 kr) och kan beställas från Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum,
c/o Georg Palmgren, Trollstigen 64, 972 51 Luleå. E-post. georg.palmgren@telia,com.

Tillbaka Upp