Tillbaka

 

Mjölksil

 

En mjölksil som denna minns jag att vi hade i vårt lilla jordbruk hemma på 50-talet. Efter det att korna mjölkats hälldes mjölken i silen för att renas från skräp och andra orerheter. Efter detta hälldes mjölken i stora mjölkflaskor av plåt, vilka alla hade det speciella nummer som hushållet representerade, målat på framsidan av flaskan (se bilden nedan). Det var ett tungt arbete att handskas med dessa tunga och otympliga mjölkflaskor. Vi hade då vid vägen till vår infart till huset ett så kallat "mjölkbord" där dessa mjölkflaskor ställdes ut så att "mjölkbilen" kunde hämta dessa varje dag. Mjölken kördes till mejeriet och de tomma mjölkflaskorna returnerades till respektive hushåll, tack vare numret som var målat på dem. Numera har jag till och med sett bilder på liknande mjölksilar som gjorts om till kökslampor... själv har jag en gammal mjölksil som jag planterat blommor i. Kul att dessa föremål ändå kommer till användning på olika sätt, även om detta inte på långa vägar påminner om dess ursprungliga funktion.

 

 

 

Så här såg de tunga "mjölkhämtarna" ut som sedan skickades till mejeriet

 

 

Mjölkbordet

 

Hos alla stora och små jordbrukare fanns förr de sk. "Mjölkborden". Dessa stod oftast på höger sida om landsvägen och fungerade som upphämtningsplats för mjölkbilen som kom varje dag för att hämta mjölken från bönderna. Hemma hos oss gick det till så att mjölken fylldes på mjölkflaskorna (se ovan) som oftast rymde runt 50 liter mjölk. Sedan lyftes de upp på en sk. mjölkkärra som vi hade hemma och drogs med hjälp av den till mjölkbordet vid vägen. Detta var ett tungt arbete då flaskorna kunde väga omkring 60 kg per styck. Det svåraste momentet (speciellt på vintern) var att lyfta upp mjölkflaskorna på mjölkbordet, inget kvinnojobb precis... Fanns det trappsteg upp till själva mjölkbordet gick det väl lättare än om man skulle lyfta flaskorna cirka 1-1½ meter rakt upp och placera dem på bordet. På den tiden behövdes minsann inga gym för styrketräning, "råstyrkan" fick varje man och kvinna själva träna upp med diverse tunga lyft av de dåtida manuella gammaldags jordbruket.

På Wikipedia kan man läsa om mjölkbordet:
Med början på tidigt 1930-talet organiserades mjölkhämtning av mjölkcentraler med lastbil i mjölkkrukor från gårdarna. Det ålåg mjölkbönderna att bygga ett mjölkbord vid landsvägen för att möjliggöra lastningen av mjölkflaskorna på samma höjd som lastbilsflaket. Mjölkbordens roll för insamling av opastöriserad mjölk "färskmjölk" upphörde från slutet av 1970-talet, då mejerierna hade övergått till att använda tankbilar.

År 1950 fanns omkring 100.000 hemmabyggda mjölkbord i Sverige. År 1993 uppskattades antalet till mellan 500 och 1 000.

År 1953 upmanade Mjölkcentralen sina medlemmar att bygga mjölkbord efter särskilda typritningar. Detta slog dock aldrig igenom.

 

 

Mjölkbord på Gaustäde gård i Bunge socken på Gotland.
Bild lånad från Wikipedia

 

Tillbaka Upp