Tillbaka

 

Smörkärnor

Ett litet minne har jag själv vad gäller dessa gamla smörkärnor...
Hemma i vår ladugård fanns ett så kallat "mjölkrum" och där stod en
gammal smörkärna (liknande den i plåt på bilden nedan).
Jag minns aldrig att min mor använde sig av den,
men däremot min farmor brukade då och då gå ut dit för att tillverka
riktigt, gammaldags smör till sitt lilla hushåll.

 

 

Vid tillverkning av smör hälldes den rumstempererade grädden i en laggad stavkärna och locket sattes på. Staven fördes upp och ner. Efter en stund pöste grädden upp och staven blev svår att föra. Därefter sjönk grädden till sin förra nivå och när man hörde ett plaskande ljud från kärnans inre, visste man att smörgryn hade börjat bildas. Då tog man långsammare tag så att smöret, som skiljt sig från kärnmjölken, samlades som en klump på stavens klo. Smörklumpen togs upp och lades i ett tråg och sköljdes med vatten tre gånger. Smöret ältades med en träsked, så att alla håligheter och all kärnmjölk försvann. Därefter saltades det och packades i en laggad bytta helst av gran eller sälg, som inte gav någon smak. Smörbyttorna var försedda med lock, vanligen med pinnregel vid ena örat. Stavkärnornas storlek varierar. Ofta fanns det två stycken stavkärnor på gården – en stor för sommarkärning och en mindre för vinterbruk.
På kärnorna finns det ibland inristade kors. De ristades för att ingen skulle skämma smörlyckan och försvåra kärningen. Att kärna smör kunde variera från fem minuter till en halv dag, beroende på gräddens kvalitet. Fortast gick det med grädde från en ko som nyss hade kalvat. På vintern när korna höll på att sina, var det däremot ett mödosamt arbete.

På 1800-talets senare del, kom vevkärnan som delvis underlättade kärningsproceduren. Vevkärnan är en lockförsedd låda av trä med ett propellerliknande hjul, som dras runt med en vev på kärnans utsida. Ovan
syns 2 olika vevkärnor i trä som ingår i samlingen.

Källa: boken "Kärna tråg spinnrock av Gunilla Cedrenius"

 

 

1896 fick uppfinnaren Martin Wiberg patent på en ”automatisk smörkärna” Smörkärnor liknande dessa tillverkades vid Mölntorps Smidesfabrik och kallades där ”smörkärnan Triplex”. Ovan syns 2 olika smörkärnan Tripplex.

 

Tillbaka Upp