Tillbaka

 

 

Vågen

 

 

Av hörsägen vet jag att denna vågs historia är följande: troligen användes vågen att väga potatis, grönsaker, ägg med mera som skulle säljas från det lilla jordbruk som här bedrevs på gården. Trots att det inte fanns så stora arealer tillhörande gården, utan bara några åkerlappar på var sida om gårdshuset, odlade ändå den förre – gamle ägaren dessa små åkrar med mestadels potatis som han sedan sålde. Dåtidens odlarmödor går ju inte att jämföra med våra moderniserade jordbruk. Det är bara att hoppas att vår ”lilla bonde” fick sin ”lön för mödan” och att han kunde delvis försörja sig på den lilla skörd som hans små åkerlappar gav honom.

Tillbaka Upp